polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 077Ta25
Luh pod Smrkem

przystanek osobowy (po)

07:27 - 16:59
Km osi

Linie kolejowe:
1
.724
Zmiany nazw:
Mildenau 1900-1918Mildenau 1938-1945Luh 1945-1951Luh pod Smrkem 1951-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1900.05.03 • FBB
Numer ewidencyjny:
54822-2
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+ład
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
W wykazie stacji DOKP Wrocław z 1945 roku przystanek nosi nazwę Milanów, a dodatkowo ołówkiem został poprawiony na Milanów Śląski.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Liberecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.14 - 07:32:49


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33833819 / 26675 / 22804 / 3544 / 9546.79)