polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 077Ta25
Frýdlant v Čechách úzkokolejná

stacja (st)
punkt styczny: Frýdlant v Čechách

07:39 - 16:46
Km osi

Linie kolejowe:
0
.000
Zmiany nazw:
Friedland Localbahn 1900-1918Friedland (Böhmen) Kleinbahnhof 1938-1940Friedland (Isergebirge) Kleinbahnhof 1940-1945
Otwarcie, kolej pierwotna:
1900.08.25 • FBB
Data zamknięcia:
1976.01.13
Data likwidacji:
1996
Numer ewidencyjny:
54652-3
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
adaptowana do innych celów
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Liberecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.14 - 20:16:40


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33690114 / 22095 / 19729 / 3537 / 9525.05)