polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 077Ta25
Mníšecký

tunel (tunel)

07:42 - 16:43
Km osi

Linie kolejowe:
175
.676
Otwarcie, kolej pierwotna:
1875.07.01 • SNDVB
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
175.412 km - 175.941 km
Wysokość:
410 m n.p.m.
Długość obiektu:
529 m
Ilość torów:
1
Liberecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.11.30 - 17:18:32


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33629341 / 19702 / 2312 / 3535 / 9513.25)