polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 076Ta25
Mníšecký
tunel (tunel)

↑ 04:59 - ↓ 20:53
↑ 04:58 - ↓ 20:54
Km osi

Linie kolejowe:
175.676 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1875.07.01 • SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Mníšecký
Wysokość:
410 m n.p.m.
Kilometraż:
175.412 km - 175.941 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
529 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.12.30 - 08:33

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11391991 / 4660 / 1691 / 2191 / 5199.45)