polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 086Wa28
Mníšecký

tunel

05:06 - 20:45
Km osi

Linie kolejowe:
175
.676

Otwarcie, kolej pierwotna:
1875.07.01 • SNDVB
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
175.412 km - 175.941 km
Wysokość:
410 m n.p.m.
Długość obiektu:
529 m
Ilość torów:
1
Liberecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.06.24 - 15:04:09


Atlas Kolejowy Europy Środkowej • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (42870592 / 10373 / 36100 / 4011 / 10688.26)