polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 076Sa26
Pilínkov

przystanek osobowy+automatyczny posterunek odstępowy (po+odst)

07:27 - 17:00
Km osi

Linie kolejowe:
155
.433
Zmiany nazw:
Heinersdorf 1892-1918Heinersdorf (Jeschken) 1938-1945Pilínkov pod Ještědem 1945-1961Pilínkov 1961-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1892.07.17 • SNDVB
Numer ewidencyjny:
54262-1
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+pe
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
poczekalnia na peronie
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Liberecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.12 - 02:11:51


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33826097 / 26675 / 15082 / 3544 / 9544.61)