polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 077Ta26
Rádlo

przystanek osobowy (po)

07:41 - 16:43
Km osi

Linie kolejowe:
147
.475
Zmiany nazw:
Radl 1890-1918Radl 1938-1945Rádlo 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1890.10.01 • SNDVB
Numer ewidencyjny:
54242-3
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Liberecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.18 - 00:52:33


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33629712 / 19702 / 2683 / 3535 / 9513.36)