polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 076Ta26
Sychrovský
tunel (tunel)

↑ 04:51 - ↓ 21:10
↑ 04:51 - ↓ 21:11
Km osi

Linie kolejowe:
131.460 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1859.05.01 • SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Sychrovský
Wysokość:
335 m n.p.m.
Kilometraż:
131.140 km - 131.780 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
640 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.06.10 - 22:07

Dokumentacja fotograficzna
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11516095 / 7139 / 9226 / 2215 / 5199.14)