polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 076Ta26
Prosečský
tunel (tunel)

↑ 08:53 - ↓ 17:28
↑ 08:52 - ↓ 17:29
Linie kolejowe:

km osi

10.175 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1888.11.25 • SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Prosečský
Wysokość:
460 m n.p.m.
Kilometraż:
10.141 km - 10.209 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
68 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.12.30 - 08:45

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10554437 / 5185 / 1354 / 2065 / 5111.11)