polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 076Ta26
Prosečský
tunel (tunel)

↑ 07:00 - ↓ 19:11
↑ 06:58 - ↓ 19:13
Km osi

Linie kolejowe:
10.175 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1888.11.25 • SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Prosečský
Wysokość:
460 m n.p.m.
Kilometraż:
10.141 km - 10.209 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
68 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.12.30 - 08:45

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10969589 / 6295 / 6248 / 2125 / 5162.16)