polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 077Ta26
Prosečský

tunel (tunel)

07:38 - 16:47
Km osi

Linie kolejowe:
10
.175
Otwarcie, kolej pierwotna:
1888.11.26 • RGTE
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
10.141 km - 10.209 km
Wysokość:
460 m n.p.m.
Długość obiektu:
68 m
Ilość torów:
1
Liberecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.17 - 23:56:57


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33679156 / 22095 / 8771 / 3537 / 9521.96)