polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 076Ta26
Líšeňský
tunel (tunel)

↑ 08:50 - ↓ 17:31
↑ 08:49 - ↓ 17:33
km osi

Linie kolejowe:
112.916 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1858.12.01 • SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Líšeňský
Wysokość:
280 m n.p.m.
Kilometraż:
112.704 km - 113.128 km
liczba torów:
0
Długość obiektu:
424 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.12.30 - 21:23

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10564727 / 5851 / 434 / 2067 / 5111.14)