polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 077Ta26
Jablonecké Paseky

przystanek osobowy (po)

07:38 - 16:47
Km osi

Linie kolejowe:
16
.336
Zmiany nazw:
Bad Schlag 1894-Schlag b/Gablonz 1938-1945Jablonecké Paseky 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1894.07.12 • RGTE
Numer ewidencyjny:
55082-2
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+bsz
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Liberecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.17 - 23:57:25


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33679113 / 22095 / 8728 / 3537 / 9521.94)