polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 076Ta26
Rakouský
tunel (tunel)

↑ 04:51 - ↓ 21:10
↑ 04:51 - ↓ 21:10
Km osi

Linie kolejowe:
117.634 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1858.12.01 • SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Rakouský
Wysokość:
270 m n.p.m.
Kilometraż:
117.529 km - 117.740 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
211 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.12.30 - 21:23

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11510247 / 7139 / 3378 / 2215 / 5196.50)