polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 077Ta26
Rakouský

tunel (tunel)

07:41 - 16:43
Km osi

Linie kolejowe:
117
.634
Otwarcie, kolej pierwotna:
1858.12.01 • SNDVB
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
117.529 km - 117.740 km
Wysokość:
270 m n.p.m.
Długość obiektu:
211 m
Ilość torów:
1
Liberecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.11.30 - 17:14:03


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33629037 / 19702 / 2008 / 3535 / 9513.16)