polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 075Sa26
Ještědský
tunel (tunel)

↑ 04:51 - ↓ 21:12
↑ 04:51 - ↓ 21:12
Km osi

Linie kolejowe:
130.064 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1900.09.17 • ATE
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Ještědský
Wysokość:
500 m n.p.m.
Kilometraż:
129.656 km - 130.472 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
815 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.06.11 - 21:28

Dokumentacja fotograficzna
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11510265 / 7139 / 3396 / 2215 / 5196.51)