polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 075Sa25
Kryštofský
tunel (tunel)

↑ 04:51 - ↓ 21:10
↑ 04:51 - ↓ 21:11
Km osi

Linie kolejowe:
132.725 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1900.09.17 • ATE
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Kryštofský
Wysokość:
470 m n.p.m.
Kilometraż:
132.701 km - 132.749 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
48 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.06.11 - 21:18

Dokumentacja fotograficzna
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11473933 / 6551 / 526 / 2211 / 5189.48)