polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 091Pa30
Praha-Dolní Počernice
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 07:30 - ↓ 18:04
☀ ↑ 07:31 - ↓ 18:02
Km osi

Linie kolejowe:
399
.284
Zmiany nazw punktu:
Dolní Počernice 1882-1939Unter Potschernitz / Dolní Počernice 1939-1945Dolní Počernice 1945-1976Praha-Dolní Počernice 1976-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1882.05.01 • KFNB
Numer ewidencyjny:
53036
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.26 - 21:13:23


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24406759 / 13660 / 1498 / 3064 / 7965.65)