polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 092Na30
Chuchelský

tunel

05:00 - 21:01
Km osi

Linie kolejowe:
10
.459
Otwarcie, kolej pierwotna:
1964.05.30 • ČSD
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
10.209 km - 10.709 km
Wysokość:
215 m n.p.m.
Długość obiektu:
500 m
Ilość torów:
1
Hlavní město Praha
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.12.07 - 13:40:24


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (35964491 / 14816 / 337 / 3660 / 9826.36)