polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 092Na30
Praha Podolí cementárna

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

05:00 - 21:00
Km osi

Linie kolejowe:
~2
.54
Zmiany nazw:
Podoll Cementfabrik 1899-1918Podolí cementárna 1918-1942Podoll Cementfabrik / Podolí cementárna 1939-1942Prag Podoll Cementfabrik / Praha-Podolí cementárna 1942-1945Praha-Podolí cementárna 1945-1951
Otwarcie, kolej pierwotna:
1899.12.02 • kkStB
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1922.08.06
Data zamknięcia:
1951.03.12
Data likwidacji:
1951.03.12
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / -       dawniej:    1 / -
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.04.12 - 14:40:34


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (35963645 / 11858 / 14307 / 3659 / 9828.82)