polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 092Na29
Praha-Holešovice zastávka

przystanek osobowy (po)

06:03 - 18:14
Km osi

Linie kolejowe:
412
.600
Zmiany nazw:
Holleschowitz 1890-1918Holešovice 1918-1939Holleschowitz / Holešovice 1939-1942Prah-Holleschowitz / Praha-Holešovice 1942-1945Praha-Holešovice 1945-1951Praha-Holešovice zastávka 1951-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1890.10.01 • StEG
Numer ewidencyjny:
57046-5
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.03.05 - 13:02:40


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34639929 / 29804 / 18163 / 3586 / 9659.77)