polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 091Na29
Hrabovka
przystanek osobowy (po)

↑ 04:58 - ↓ 21:11
↑ 04:58 - ↓ 21:11
Km osi

Linie kolejowe:
~409.150

Zmiany nazw punktu:
Hrabovka 1933-1941
Otwarcie, kolej pierwotna:
1922.12.18 • ČSD
Data zamknięcia:
1933.05.15
Data likwidacji:
1941.05.05
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.26 - 11:57:55

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22336841 / 27071 / 18700 / 2950 / 7571.81)