polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 092Na29
Florenc [B10]

stacja (st)
punkt styczny: Florenc [C13]

07:03 - 17:28
Km osi
Linie kolejowe:
10.836
Linia B Černý Most - Zličín
0.90
Linia C/B Florenc FR-C - Florenc FR-B
Skrót telegraficzny: FR-B  
Zmiany nazw:
Sokolovská 1985-1990Florenc 1990-2024
Otwarcie, kolej pierwotna:
1985.11.02 • DPP
Dawny status punktu:
-
GPS:
Długość stacji:
109.5 m
Głębokość środka peronu:
-39 m
Kasa biletowa:
czynna
Układ stacji:
wydrążona, trójnawowa
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Przedsionki:
1
Semafory:
świetlne
Dostęp dla niepełnosp.:
tak
Perony / krawędzie:
1 / 2
Lokomotywownia:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.11.23 - 23:16:20


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (40891691 / 19915 / 4196 / 3923 / 10423.58)