polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 108Va33
Kubešův Mlýn /původní lokalita/

posterunek odgałęźny (podg)

07:33 - 16:48
Km osi

Linie kolejowe:
~1
.72
~2
.32
Zmiany nazw:
Betriebsausweiche 1898-1918Kubešův Mlýn 1945-1953Kubešův Mlýn
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.12.22 • M.dr.NB-T
Data zamknięcia:
1953.11.30
Data likwidacji:
1953.11.30
Numer ewidencyjny:
58086-0
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Posterunek odgałęźny kończący dawną linię.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Kraj Vysočina
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.27 - 15:27:26


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33689477 / 22095 / 19092 / 3537 / 9524.87)