polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 107Va33
Kubešův Mlýn /původní lokalita/
posterunek odgałęźny (podg)

↑ 04:54 - ↓ 21:02
↑ 04:54 - ↓ 21:02
Km osi

Linie kolejowe:
~1.720

~2.320

Otwarcie, kolej pierwotna:
? • ČSD
Data zamknięcia:
1953
Data likwidacji:
1953
Numer ewidencyjny:
58086
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Posterunek odgałęźny kończący dawną linię.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Kraj Vysočina
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.02 - 20:38:05

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22117323 / 19369 / 6401 / 2941 / 7520.34)