polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychRadomsko
stacja (st)

↑ 05:33 - ↓ 19:47
↑ 05:31 - ↓ 19:49
Km osi

Linie kolejowe:
189.13

Skrót telegraficzny: Rd
Posterunki ruchu: Rd
Zmiany nazw punktu:
Noworadomsk 1846-1901Nowo-Radomsk 1902-1909Noworadomsk 1910-1915Nowo-Radomsk 1915-1919Radomsk 1919-1924Radomsko 1924-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1846. • WWŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana zdewastowana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
zlikwidowane (rozebrane)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.01.14 - 16:52:42

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (21175072 / 16320 / 8730 / 2888 / 7332.09)