polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychKutno
stacja (st)

☀ ↑ 06:31 - ↓ 18:39
☀ ↑ 06:33 - ↓ 18:36
Km osi

Linie kolejowe:
125
.90
~0
.00
71
.06
0
.00
0
.00
125
.69
Skrót telegraficzny: KW
Posterunki ruchu: KW1 • LCS Kt • KW • KW2 • KW3 • KZ4 • KZ5KZ6KZ7 • KZ
Zmiany nazw punktu:
Kutno 1861-1915Kutno 1915-1923Kutno Osobowe 1924-1925Kutno 1925-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1861. • WBŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
nieużywana w stanie dobrym
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
zdemontowana
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
4 / 7
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Jedna z bocznic stacyjnych prowadziła do Zakładów Farmaceutycznych "Polfa".
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.01.16 - 17:37:19


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23917176 / 13572 / 1105 / 3039 / 7870.08)