polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówKutno
stacja (st)

↑ 08:37 - ↓ 17:11
↑ 08:36 - ↓ 17:13
Km osi

Linie kolejowe:
125.903

~0.000

71.063

0.000

0.000

125.694

skrót telegraficzny: KW
Posterunki ruchu: KW1 • LCS Kt • KW • KW2 • KW3 • KZ4 • KZ5KZ6KZ7 • KZ
Zmiany nazw punktu: Kutno 1861-1915Kutno 1915-1923Kutno Osobowe 1924-1925Kutno 1925-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1861. • WBŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
nieużywana w stanie dobrym
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
zdemontowana
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
4 / 7
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Jedna z bocznic stacyjnych prowadziła do Zakładów Farmaceutycznych "Polfa".
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.07.06 - 15:32

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (13603845 / 18698 / 7655 / 2434 / 5589.09)