polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 086Hc28
Łętownia

stacja (st)

07:16 - 15:25
Km osi

Linie kolejowe:
134
.46
Skrót telegraficzny: Łn
Posterunki ruchu: Łn (ex Łn1) • Łn1Łn (d) • Łn1(ex Łn2)
Zmiany nazw:
Łętownia 1900-1939Letownia 1939-1944Łętownia 1944-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1900. • kkStB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne i kształtowe
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Likwidacja nastawni dysponującej (posterunku dysponującego) w budynku dworca nastąpiła w 2004 roku. Likwidacja starej nastawni wykonawczej Łn1 nastąpiła w latach 60. w związku z wydłużeniem torów stacyjnych.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.18 - 18:58:49


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (32431326 / 21944 / 7257 / 3477 / 9327.39)