polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 116Tc32
Łętownia

stacja (st)

07:17 - 15:24
Km osi
Linie kolejowe:
134.46
68 Lublin - Przeworsk
Skrót telegraficzny: Łn [Lt]  
Nastawnie: Łn (ex Łn1) • Łn1Łn (d) • Łn1(ex Łn2)
Zmiany nazw:
Łętownia 1900-1939Letownia 1939-1944Łętownia 1944-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1900. • kkStB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne i kształtowe
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Likwidacja nastawni dysponującej (posterunku dysponującego) w budynku dworca nastąpiła w 2004 roku. Likwidacja starej nastawni wykonawczej Łn1 nastąpiła w latach 60. w związku z wydłużeniem torów stacyjnych.
Punkty w pobliżu:
Borowina (po)Jelna (po)Kilometr 146.1 (ps)Maleniska (mij)Nisko (st)Nisko Podstacja (ps)Nisko Podwolina (po)Nisko Racławice (po)Nowa Sarzyna (st)Nowa Sarzyna Kolonia (po)Nowosielec (mij)Rudnik n/Sanem (st)Rudnik Stróża (po)Sibigi (mij)Tarnogóra (mij)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.08.15 - 14:45:37


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (39309456 / 13262 / 4089 / 3843 / 10228.85)