polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 116Tc32
Tarnogóra

mijanka (mij)

05:36 - 19:23
Km osi
Linie kolejowe:
138.33
68 Lublin Główny - Przeworsk
Skrót telegraficzny: [Tg]  
Zmiany nazw:
Tarnogora 1941-1945
Otwarcie, kolej pierwotna:
1941 • Ostb
Data zamknięcia:
1944
Data likwidacji:
1945
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Informacje techniczno-eksploatacyjne:
Kilometr mijanki z profilu linii - 138,586.
Inne informacje:
Wskazany kilometr nic nie wyznacza, czyli w tym miejscu nie ma żadnych śladów. Natomiast 515 metrów wcześniej (km 137.823) po lewej stronie linii są wyraźne ślady po nastawni wykonawczej.
Punkty w pobliżu:
Borowina (po)Jelna (po)Leżajsk (st)Maleniska (mij)Nisko Podstacja (ps)Nisko Podwolina (po)Nowa Sarzyna (st)Nowa Sarzyna Kolonia (po)Nowosielec (mij)Rudnik n/Sanem (st)Rudnik Stróża (po)Sibigi (mij)Łętownia (st)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.08.15 - 17:17:38


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (42128522 / 35233 / 6478 / 3977 / 10593.04)