polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 086Hc27
Rudnik n/Sanem

stacja (st)

07:14 - 15:25
Km osi

Linie kolejowe:
126
.19
Skrót telegraficzny: Rn
Posterunki ruchu: Pskp • Rn1Rn (d) • Rn (ex Rn2)
Zmiany nazw:
Rudnik 1900-1908Rudnik a. San 1908-1918Rudnik n/Sanem 1918-1936Rudnik 1937-1944Rudnik n/Sanem 1944-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1900. • kkStB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.18 - 18:58:11


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (32379131 / 24068 / 1330 / 3475 / 9317.74)