polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 153Sc39
Łupków

stacja (st)

07:12 - 15:30
Km osi
Linie kolejowe:
49.02
107 Nowy Zagórz - Łupków
Skrót telegraficzny: Łk  
Nastawnie: Łk1 (ex Ł1) • Łk (d) (ex Ł) • Łk2 (ex Ł2)
Zmiany nazw:
Łupków 1872-1939Lupkow 1939-1944Łupków 1944-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872. • EUGE
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2018.09.02
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Duszatyn (st)Komańcza (st)Komańcza Letnisko (po)Lupkovský (tunel)Maniów (po)Mików Dolny (po)Mików Górny (bsz)Nowy Łupków (po+ład)Nowy Łupków Wąskotorowy (st)Osławica (po)Palota (po+ład)Prełuki (po+ład)Radvaň nad Laborcom (st)Rzepedź (mij)Rzepedź (po)Rzepedź Wąskotorowa (st)Smolnik (st)Smolnik (bsz)Smolnik Wieś (po)Volica (po)Vydraň (po)Wola Michowa (st)Zastávka Víťazstva (po+mij)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.06.29 - 01:20:06


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (39296255 / 19529 / 4150 / 3842 / 10228.07)