polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychZawada Małopolska

posterunek odstępowy (pe)

07:14 - 16:20
Km osi

Linie kolejowe:
117
.03
Skrót telegraficzny: Zm
Zmiany nazw:
Zawada Malopolska 1941-1944Zawada Małopolska 1944-1979
Otwarcie, kolej pierwotna:
1941 • Ostb
Data zamknięcia:
po 1979
Data likwidacji:
po 1979
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.26 - 13:56:17


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33629094 / 19702 / 2065 / 3535 / 9513.18)