polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowych1021 Dęby - Łomża Wąskotorowa
Otwarcie ruchu 1915.05.04 Dęby - Morgowniki (M-GdE) 1921.10.10 Morgowniki - Łomża Wąskotorowa (PKP)
Otwarcie ruchu pasaż. 1916.08.01 Dęby - Morgowniki (M-GdE)
Zawieszenie ruchu 1972.06.30 Dęby - Łomża Wąskotorowa (PKP)
Inne informacje:We wrześniu 1939 roku po ustanowieniu granicy na rzece Narew pomiędzy ZSRR i III Rzeszą linia 1021 kończyła się na stacji Morgowniki. Odcinek Nowogród - Łomża pozostał po stronie sowieckiej. Połączenie obu odcinków nastąpiło już po agresji Niemiec na ZSRR, lecz prawdopodobnie z powodu zniszczonego mostu na Narwi ruch odbywał się z przesiadaniem.
Szerokość toru:600mm
km osirodzajm.npmpunktpozostałe linie 


0.0st121 Dęby1019 


4.8po+ład121Dęby Łyse


8.0po+ład118Lipniki


~15.0gw-granica województwa


15.1po+ład112Kuzie


18.2po109Popiołki Kurpiowskie


20.7po+ład111Gawrychy


23.7po106Dłużewo


26.4po+ład106Zbójna


28.5po108Dębniki


30.5po+ład102Morgowniki


33.6sth130Nowogród


37.7po+ład122Mątwica


41.8po140Borzenica


42.9po125Stare Kupiski


47.0po106Łomża Skowronki


48.9st108 Łomża Wąskotorowa49 


Ostatnia edycja strony: 2023.11.07 - 16:55:03

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (42259015 / 22271 / 12848 / 3981 / 10615.18)