polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowych43a Miejsce Historyczne 43/1 - Miejsce Historyczne 32/1
Inne informacje:Dawny przebieg magistrali Brzesko - Grajewskiej po wschodniej stronie stacji Czeremcha
Inne informacje:Linia poza ewidencją PKP PLK
Szerokość toru:1435mm
km osirodzajm.npmpunktpozostałe linie 


⇑ ~0.00mh176 Miejsce Historyczne 43/1 43 


⇑ ~0.75st177 Czeremcha (Ca)313243 


⇑ ~2.77mh170 Miejsce Historyczne 32 32 


Ostatnia edycja strony: 2022.12.30 - 23:16:16

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (39389997 / 17976 / 18226 / 3847 / 10239.15)