polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowych58 Granica Państwa - Zubki Białostockie
Likwidacja linii 2010.11 granica państwa - Zubki Białostockie (PKP)
Inne informacje:Linia szerokotorowa
Inne informacje:Linia poza ewidencją PKP PLK
km osirodzajm.npmpunktpozostałe linie 


937.03gp-granica państwa BY 20058 


942.62po+ład147 Zubki Białostockie (ZB)37926927 


Ostatnia edycja strony: 2022.01.01 - 23:35:29

Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (26169276 / 31550 / 4979 / 3164 / 8270.95)