polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowych519 Stawiszcze - Berezyszcze
Otwarcie ruchu 1915 Stawiszcze - Berezyszcze (KPME)
Inne informacje:W wykazie D30 nazwa łącznicy brzmiała Stawiszcze Ca6 - Berezyszcze Ca5.
Inne informacje:Linia poza ewidencją PKP PLK
km osirodzajm.npmpunktpozostałe linie 
0.00podg175 Stawiszcze (Ca6)43 
1.01podg181 Berezyszcze (Ca5)31 


Ostatnia edycja strony: 2020.04.24 - 22:52:01

Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23951523 / 14657 / 7104 / 3041 / 7876.20)