polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowych59 Granica Państwa (Svislac) - Chryzanów
Otwarcie ruchu 1953 granica państwa - Chryzanów (PKP)
Inne informacje:Linia szerokotorowa
Zmiana numeru linii / km:Obecna nazwa linii to Granica Państwa (Svislac) - Zabłotczyzna.
km osirodzajm.npmpunktpozostałe linie  
0.00gp-granica państwa BY 20059  
8.29st149 Siemianówka (Sm)31916  
15.56ład150 Mikłaszewo (Mk)915  
19.06ład160 Zabłotczyzna (Zb)912  
23.26stt170Skupowo (Sk)
27.05p.przeład.169 Chryzanów910  


Ostatnia edycja strony: 2020.04.22 - 22:31:23

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22300574 / 33412 / 9504 / 2949 / 7562.08)