polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 123Fb39
Jablonický
tunel (tunel)

↑ 04:55 - ↓ 20:41
↑ 04:54 - ↓ 20:42
Km osi

Linie kolejowe:
27.618 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.06.11 • ČSD
Numer ewidencyjny:
-
GPS:
Miejsce:
Jablonický
Wysokość:
290 m n.p.m.
Kilometraż:
27.168 km - 28.068 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
900 m
Trnavský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.01.12 - 23:24

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (16127968 / 16765 / 18047 / 2563 / 6292.61)