polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 123Fb39
Jablonický
tunel (tunel)

↑ 08:36 - ↓ 17:25
↑ 08:35 - ↓ 17:27
Linie kolejowe:

km osi

27.618 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.06.11 • ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Jablonický
Wysokość:
290 m n.p.m.
Kilometraż:
27.168 km - 28.068 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
900 m
Geometria toru:
Trnavský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.12 - 23:24

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10549716 / 5516 / 1818 / 2064 / 5111.30)