polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 123Fb39
Jablonický
tunel (tunel)

↑ 06:30 - ↓ 19:00
↑ 06:32 - ↓ 18:57
Km osi

Linie kolejowe:
27.618 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.06.11 • ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Jablonický
Wysokość:
290 m n.p.m.
Kilometraż:
27.168 km - 28.068 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
900 m
Geometria toru:
Trnavský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.01.12 - 23:24

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (12234913 / 5926 / 3662 / 2302 / 5314.91)