polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 123Eb39
Jablonica

stacja (st)

05:44 - 20:06
Km osi

Linie kolejowe:
34
.971
0
.000
Zmiany nazw:
Jablánc 1897-1919Jablonica 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1897.12.14 • MÁV
Numer ewidencyjny:
14166
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Zdalne sterowanie:
1) Boleráz, 2) Dúbrava, 3) Šajdíkove Humence, 4) Šaštín-Stráže, 5) Šelpice, 6) Senica, 7) Smolenice
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trnavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.03.02 - 22:54:09


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29872543 / 22976 / 5050 / 3364 / 8880.07)