polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowych2001 Teresva malé nádraží - Neresnice
--- Teresvanská lesní dráha ---
Otwarcie ruchu 1887.06.23 Teresva malé nádraží - Neresnice (TEV)
Zamknięcie ruchu 1998.11.05 Teresva malé nádraží - Neresnice (УЗ)
Likwidacja linii 2003 Teresva malé nádraží - Neresnice (УЗ)
Zmiana prześwitu 1922.12.01 Teresva malé nádraží - Neresnice (ČSD) [750 > 760mm]
km osirodzajm.npmpunktpozostałe linie  


0.000st240 Teresva malé nádraží • Тересва малий204  


~3.040po250Křivé • Крива


~5.970po255Hluboký • Глубока Долина


~9.640po+ład280Trnovo nad Teresvou • Терново


~14.020st290Neresnice • Нересниця


Ostatnia edycja strony: 2021.04.10 - 00:07:46

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20887661 / 20541 / 122 / 2876 / 7262.75)