polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychLouka
posterunek odstępowy (pe)

☀ ↑ 07:38 - ↓ 18:08
☀ ↑ 07:40 - ↓ 18:06
Km osi

Linie kolejowe:
~166
.90
Otwarcie, kolej pierwotna:
1957 • ČSD
Data zamknięcia:
1994
Data likwidacji:
1994
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Karlovarský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.07.26 - 01:13:12


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24422632 / 15644 / 1727 / 3065 / 7968.23)