polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 104Fa35
Železnorudský
tunel (tunel)

↑ 08:54 - ↓ 17:41
↑ 08:53 - ↓ 17:43
Linie kolejowe:

km osi

3.710 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1877.10.10 • EPPK
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS:
Miejsce:
Železnorudský
Wysokość:
785 m n.p.m.
Kilometraż:
3.611 km - 3.809 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
198 m
Geometria toru:
Plzeňský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.05 - 18:55

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10554504 / 5185 / 1421 / 2065 / 5111.14)