polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 104Fa35
Železnorudský
tunel (tunel)

↑ 07:08 - ↓ 19:19
↑ 07:06 - ↓ 19:20
Km osi

Linie kolejowe:
3.710 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1877.10.10 • EPPK
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS:
Miejsce:
Železnorudský
Wysokość:
785 m n.p.m.
Kilometraż:
3.611 km - 3.809 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
198 m
Geometria toru:
Plzeňský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.05 - 18:55

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10969642 / 6295 / 6301 / 2125 / 5162.18)