polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 104Fa34
Milenecký
tunel (tunel)

↑ 07:11 - ↓ 19:17
↑ 07:08 - ↓ 19:19
Km osi

Linie kolejowe:
25.516 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1877.10.10 • EPPK
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS:
Miejsce:
Milenecký
Wysokość:
590 m n.p.m.
Kilometraż:
25.435 km - 25.597 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
162 m
Geometria toru:
Plzeňský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.05 - 18:53

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10962148 / 7537 / 5102 / 2124 / 5161.09)