polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 092Na29
Praha-Dejvice

stacja (st)
punkt styczny: Hradčanská (A12)

07:41 - 16:50
Km osi

Linie kolejowe:
3
.700
Zmiany nazw:
Sandthor 1863-1918Praha (Bruska) 1918-1924Bruska 1924-1925Dejvice 1925-1939Dewitz / Dejvice 1939-1941Prag-Dewitz / Praha-Dejvice 1941-1945Praha-Dejvice 1945-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1868.04.27 • BEB
Numer ewidencyjny:
57066-3
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana zdewastowana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Praha-Písecká brána
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.02 - 22:37:41


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33667408 / 21261 / 19118 / 3536 / 9521.33)