polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 111Fb35
Otrokovice

stacja (st)
/ zdalne sterowanie z: Přerov CDP (dysp) /

07:28 - 16:37
Km osi

Linie kolejowe:
154
.942
0
.000
Dawny status punktu:
po 1882-1899st 1899-2023
Zmiany nazw:
Otrokowitz 1882-1918Otrokovice 1918-1939Otrokowitz / Otrokovice 1939-1940Otrokowitz / Baťov 1940-1945Baťov 1945-1946Otrokovice 1946-1949Gottwaldov-Otrokovice 1949-1955Otrokovice 1955-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1882.06.01 • KFNB
Numer ewidencyjny:
35575-0
GPS / Wysokość:
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
4 / 5       dawniej:    4 / 4
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
czynne
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Uruchomienie stacji 1899.10.08
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.03 - 01:47:46


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33619760 / 38038 / 12433 / 3534 / 9513.23)