polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychWieruszów
stacja (st)

↑ 05:50 - ↓ 19:43
↑ 05:48 - ↓ 19:45
Km osi

Linie kolejowe:
93.29

Skrót telegraficzny: Wr
Posterunki ruchu: Wr1 • Wr
Zmiany nazw punktu:
Wilhelmsbrück 1872-1919Podzamcze 1919-1928Podzamcze Wieruszów 1929-1939Wilhelmsbrück 1939-1945Podzamcze Wieruszów 1945-1974Wieruszów 1974-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872. • BWE
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2016.12.11
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.02.03 - 21:19:36

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (21018917 / 19820 / 1108 / 2882 / 7293.17)