polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 085Ec26
Sandomierz

stacja (st)

07:00 - 16:33
Km osi

Linie kolejowe:
240
.95
0
.00
Skrót telegraficzny: Sn
Nastawnie: Pskp1Sn1 • Sn • Pskp2Sn2
Zmiany nazw:
Nadbrzezie 1887-1924Sandomierz 1924-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1887. • CLB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
zdemontowana
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
rozebrany
Perony / krawędzie:
2 / 4
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata siedziskowa
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Zdalne sterowanie:
1) Zalesie Gorzyckie
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.18 - 18:38:42


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33833047 / 26675 / 22032 / 3544 / 9546.57)