polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 085Ec27
Tarnobrzeg

stacja (st)

06:10 - 19:03
Km osi

Linie kolejowe:
252
.90
Skrót telegraficzny: Tb
Nastawnie: Tb1 • Tb (d) • Tb (ex Tb2)
Zmiany nazw:
Tarnobrzeg 1887-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1887. • CLB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana zdewastowana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata siedziskowa
Magazyn:
adaptowany do innych celów
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Na północ od stacji wychodziła bocznica zbudowana przed wojną w ramach budowy COP. Prowadziła do zbiorników na ropę lub gaz położonych około 2,14 km od stacji Tarnobrzeg. Bocznica została rozebrana przez Niemców w czasie II wojny światowej. Nie jest wykluczone, że w styczniu 1945 roku część tego nasypu została wykorzystana przez żołnierzy radzieckich do budowy tymczasowej kolejki wąskotorowej do Koprzywnicy.
Punkty w pobliżu:
Chmielów (st)Chmielów Zagumnie (po)Ciszyca (mij+ład)Cygany (po)Cygany (podg)Dąbrowica Małopolska (po)Furmany (mij)Furmany (podg)Jadachy (po)Klewiec (podg)Kopalnia Siarki Jeziórko (stt)Machów (stt)Nagnajów (podg)Ocice (stth)Olendry (stt)Podstacja Trakcyjna Siedleszczany (bsz)Rokita (podg)Sandomierz (st)Sobów (st)Stale (podg)Tarnobrzeg Wąskotorowy (ład)Wielowieś (po)Zalesie Gorzyckie (po+mij)Zupawa (po)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.03.07 - 06:55:23


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34885471 / 15440 / 2491 / 3597 / 9698.49)