polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychSkierniewice Rawka
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 07:10 - ↓ 17:38
☀ ↑ 07:12 - ↓ 17:36
Km osi

Linie kolejowe:
60
.64
Zmiany nazw punktu:
Rawka 1927-1986Skierniewice Rawka 1986-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1927 • PKP
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2       dawniej:    1 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Według telegramu zmiana nazwy przystanku nastąpiła w dniu 1 czerwca 1986 roku, czyli od dnia obowiązywania nowego rozkładu jazdy. Niestety w tym nowym rozkładzie jazdy tego nie zarejestrowano. Nazwa Skierniewice Rawka pojawia się dokładnie rok później. W roku 1931 przystanek jest zapisany jako nieotwarty.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.01.14 - 15:51:33


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24406344 / 13660 / 1083 / 3064 / 7965.52)