polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychSkierniewice
stacja (st) / [LCS]

☀ ↑ 06:28 - ↓ 18:35
☀ ↑ 06:30 - ↓ 18:33
Km osi

Linie kolejowe:
65
.92
0
.00
0
.00
1
.61
Skrót telegraficzny: Sk
Posterunki ruchu: Sk1Sk2SkASkRSk3Sk11P11SkB • LCS Sk • P12
Zmiany nazw punktu:
Sкerнeвицы 1845-1914Skierniewizy 1914-1918Skierniewice 1918-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1845. • WWŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
adaptowana do innych celów
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
są, zdatne do eksploatacji
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
rozebrany
Perony / krawędzie:
3 / 4       dawniej:    2 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
czynne
Zdalne sterowanie:
1) Miedniewice, 2) Skierniewice Park
Z kronikarskiego obowiązku:
Na tyłach parowozowni, tuż za przybudówką łowicką, nakręcono ujęcie do serialu "Czas Honoru" pokazujące wydobywanie archiwum Armii Krajowej. Ujęcie wykorzystano w odcinku nr 62 "Wróg czy sojusznik". Niestety zasobniki były puste, gdyż jak dowiadujemy się z dalszej części tego odcinka, archiwum zabrał stamtąd filmowy Lars Reiner (Piotr Adamczyk) szef gestapo w Warszawie. Materiał o zdarzeniu na stacji Skierniewice - wydarzenia Polsat 9.11.2020 od 28:41
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.01.14 - 17:25:18


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23917470 / 13572 / 1399 / 3039 / 7870.18)