polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychBełchów
stacja (st)

☀ ↑ 06:29 - ↓ 18:36
☀ ↑ 06:30 - ↓ 18:33
Km osi

Linie kolejowe:
11
.21
Skrót telegraficzny:
Posterunki ruchu:
Zmiany nazw punktu:
Nieborów 1895-1915Nieborow 1915-1918Nieborów 1918-1939Nieborow 1939-1945Nieborów 1945-1949Bełchów 1949-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1895 • WTŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+mij
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nie ma, być może była
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2018.12.29 - 18:18:15


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23921551 / 13572 / 5480 / 3039 / 7871.52)