polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówOtok
stacja (st)

↑ 08:41 - ↓ 17:10
↑ 08:40 - ↓ 17:11
Km osi

Linie kolejowe:
191.082

skrót telegraficzny: Ok
Posterunki ruchu: Ok (d) • Ok1
Zmiany nazw punktu: Otok 1933-1943Heimwald 1943-1945Otok 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1933. • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2012.06.25
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.12.08 - 11:09

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (13559726 / 12580 / 13485 / 2431 / 5577.84)