polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówMorze /poprzednia lokalizacja/
przystanek osobowy (po)

↑ 08:29 - ↓ 16:45
↑ 08:28 - ↓ 16:46
Linie kolejowe:

km osi

12.630
Zmiany nazw punktu: Morze 1976-2018
Otwarcie, kolej pierwotna:
1976 • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1994
Data zamknięcia:
1994
Data likwidacji:
2018.02
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Kasa biletowa została otwarta w 1982 roku, choć już od 1976 jest oznaczona w rozkładzie jazdy symbolem "Or". Peron przystanku Morze został zlikwidowany na początku 2018 roku w związku z odbudową nieczynnej linii. Nowy przystanek powstanie ponad jeden kilometr dalej w kierunku Hajnówki.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.12.12 - 23:06

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10548336 / 5516 / 438 / 2064 / 5110.63)