polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówMorze /poprzednia lokalizacja/
przystanek osobowy (po)

↑ 04:11 - ↓ 20:37
↑ 04:11 - ↓ 20:38
Km osi

Linie kolejowe:
12.63

Zmiany nazw punktu: Morze 1976-2018
Otwarcie, kolej pierwotna:
1976 • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1994
Data zamknięcia:
1994
Data likwidacji:
2018.02
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Kasa biletowa została otwarta w 1982 roku, choć już od 1976 jest oznaczona w rozkładzie jazdy symbolem "Or". Peron przystanku Morze został zlikwidowany na początku 2018 roku w związku z odbudową nieczynnej linii. Nowy przystanek powstanie ponad jeden kilometr dalej w kierunku Hajnówki.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.04.18 - 20:30

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (16127251 / 16765 / 17330 / 2563 / 6292.33)