polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówWłoszczowice
stacja (st)

↑ 04:37 - ↓ 20:32
↑ 04:36 - ↓ 20:33
Km osi

Linie kolejowe:
0.00

19.54

Skrót telegraficzny:
Posterunki ruchu: Pskp • Wł
Zmiany nazw punktu: Włoszczowice 1955-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1955 • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2004.01.10
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 4
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Kasa biletowa została zlikwidowana w 1977 roku.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.04.09 - 22:10

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (16028571 / 26747 / 7478 / 2558 / 6266.06)