polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychSaldoboš • Стеблівка
przystanek osobowy (po)

↑ 05:48 - ↓ 19:06
↑ 05:46 - ↓ 19:07
Km osi

Linie kolejowe:
97.120

Zmiany nazw punktu:
Száldobos 1872-1919Saldoboš 1919-1939Száldobos 1939-1945Стеблевка 1945-1992Стеблівка 1992-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.06.16 • MÉKV
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.04.04 - 01:26:14

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20886919 / 16192 / 19921 / 2875 / 7265.02)