polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 105Ha33
Ždírec u Plzně

stacja (st)
/ zdalne sterowanie z: Nepomuk (st) /

07:39 - 16:58
Km osi

Linie kolejowe:
320
.567
Zmiany nazw:
Žďar-ŽdirecŽďar-Ždirec 1917-1918Žďár-Ždírec 1918-1937Ždírec u Plzně 1937-1939Schdiretz b/Pilsen / Ždírec u Plzně 1939-1945Ždírec u Plzně 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1917.01.01 • kkStB
Numer ewidencyjny:
73945-8
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
1914.01.01 - stanice
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.03 - 07:45:22


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33707016 / 20307 / 16324 / 3538 / 9527.14)